Ingrés de l’Acadèmica electa Sra. Maria Àngels Domingo Laplana, MADOLA a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona

Sessió pública d’ingrés de l’Acadèmica electa Sra. Maria Àngels Domingo Laplana, MADOLA, qui llegí  la memòria intitulada “Artistes de la segona part del segle XX que han incorporat la ceràmica com a mitjà d’expressió: Picasso, Miró, Chillida, Tàpies i Barceló”. Contestada en nom de la Corporació per l’Acadèmic numerari Excm. Sr. Daniel Giralt-Miracle.

L’acte va ser presidit pel Sr. Dr. Ramon Pascual, President de l’Acadèmia; Sr. Josep Delfí Guàrdia i Canela, Vicepresident del Consell Inter acadèmic de Catalunya; i Joan Antoni Solans i Huguet, President de la Real Acadèmia de Belles arts de Sant Jordi.

30 d’abril de 2015