Catalonia-Korea memory, 2004-2005
(Memorial Catalunya-Corea)

Catalunya, país de l’Europa del Mediterrani, situat a la costa oriental de la Península Ibèrica, té uns orígens que es remunten al segle X. Són importants les seves ceràmiques esmaltades en blanc i blau, principalment els plats del segle XVI. Posteriorment, el segle XX es caracteritza per la gran varietat de la ceràmica contemporània; importants artistes l’han utilitzat com a  forma d’expressió en les seves obres, com Gaudí, Miró, Tàpies i Barceló.

Corea, península de l’Àsia Oriental, té uns orígens que es remunten al segle X amb el naixement del Regne de Koryo. És coneguda internacionalment per les ceràmiques d’Icheon i Yeoju, esmaltades també en blanc i blau.

A partir del 1945, la República de Corea es preocupa per recuperar i donar a conèixer al món la seva nova ceràmica, de gran interès artístic.

Buscant paral·lelismes entre aquests dos països, hi trobem molts factors semblants. Per exemple, els geogràfics, ja que tots dos estan situats arran de mar. I també en trobem a nivell artístic i quant a la fabricació de la ceràmica. Tot això ens serveix per a establir un llaç d’unió a través de la ceràmica entre aquests dos països.

Per aquestes raons, la meva proposta d’obra pública per al Programa de Residència 2004 a Icheon està basada en aquestes relacions, geogràfiques i de treball, i els pilars de la meva inspiració artística: Gaudí, arquitecte i artista referent de les avantguardes, tant arquitectòniques com artístiques en general; Miró, artista d’un llenguatge innovador i gran renovador de la ceràmica contemporània juntament amb el ceramista Llorens Artigas, professor meu a l’Escola Massana de Barcelona; per últim, Antoni Tàpies, artista que mostra en la seva obra una clara influència tant de Gaudí com de Miró i que en el seu pensament enllaça la tradició oriental amb el sentir occidental. Tots ells units per l’aigua, font de vida; tots ells pilars de la meva memòria. Són aquests els conceptes en els quals he basat el meu projecte.