Art i natura, 1999

El terme municipal de Cervelló posseeix una gran quantitat de monuments romànics de gran valor artístic i històric, arrelats a la vida de la població. Per la seva situació geogràfica, Cervelló va passar de ser un poble rural, dedicat bàsicament a l’agricultura, amb alguns molins i algunes pedreres, a ser un centre industrial, principalment de la indústria del vidre. A més, fou residència de l’autor teatral Frederic Soler, conegut pel pseudònim “Pitarra”, i bressol de Josep Tarradellas, president de la Generalitat de Catalunya.

El tema triat és la referència a un arc romànic i un pilar de pedra de Cervelló, elements de fort significat a la vila.

“Art i Natura”  va ser acabada l’any 1999. Peça de ferro colat de 200 x 400 x 50 cm. Columna de pedra de Cervelló de 40 x 40 x 250 cm.