Avís Legal

Informació general per a donar compliment a la Llei 34/2002.

Raó: Mª Àngels Domingo Laplana
Domicili social:
Camí Sot del Pi, 12
Dades de contacte:
info@madola.com
Tel/ Fax:
34 93 7520938
N.I.F.:
36463708 – Z

Aquest lloc web ha estat creat i dissenyat per Mª Àngels Domingo Laplana. El codi d’aquestes pàgines, les imatges i tots els elements continguts en elles són propietat de Mª Àngels Domingo Laplana i de les empreses que han Autoritzat la utilització dels seus productes o serveis. En cap cas, queda autoritzat l’usuari per a alterar o modificar el seu contingut. Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge total o parcial, ha de comportar el previ i exprés consentiment de Mª Àngels Domingo Laplana.

Mª Àngels Domingo Laplana es compromet a respectar la confidencialitat de les dades obtingudes, així com el dret a la intimitat dels usuaris. Amb l’objecte d’oferir un millor servei, Mª Àngels Domingo Laplana pugues sol·licitar informació dels usuaris. Si aquests decidissin voluntàriament facilitar la informació relacionada amb alguns de les seves dades personals, Mª Àngels Domingo Laplana es reserva el dret a emprar la informació rebuda d’acord amb els usos i obligacions legals de protecció de la privadesa. Mai i en cap concepte les dades obtingudes seran cedits ni venuts a tercers.